رضا تیموری

رضا تیموری

10 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

هم خدا، هم خرما؟
عالی بود شخصا میگم .....و دیگه تشکر میکنم برای اینکه تجربیات یکسال و اندی خودت تو یه یکساعت در اختیار مردم کشورت قرار دادی که شاید دیگری هم به جایگاهی که لیاقتشو داره برسه..بازم ممنون
تغییر در مسیر زندگی
در من ایجاد انگیزه کرد برای فردا بهتر.....