Mohammad Hafezi

Mohammad Hafezi

4 وب‌ياد شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
تشکر فراوان از آقای بهجتی و تیم وب یاد. البته بسیار فشرده بود ولی مفاهیم عمیقی رو منتقل کرد.