صابر خسروی

صابر خسروی

دکترا

9 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

معاملات آتی در بورس کالای ایران
تسلط کامل و بیان عالی
آموزش‌های فراوان، یادگیری اندک
مطالب کوتاه و خوب ولی شکل ارائه میتوانست بهتر باشد
زن باشیم یا مرد؟
کاربردی بودن و مثال های ملموس و خوب. در حال حاضر برای کارم خیلی به درد بخور خواهد بود
تغییر در مسیر زندگی
موضوع خوب، مثالهای عالی
داستان سرایی سازمانی
طرح بحث خوب اما شرح بحث متوسط
چگونه متن هایی اثربخش برای وب سایت بنویسیم؟
محتوای خوب و مثالهای به جا - ایرادات کلامی معدود و پرش های تصویری نامناسب هم دلیل یک نمره کم شدن