شراره محمدی

شراره محمدی

کارشناسی ارشد

28 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

بیست تا سی سالگی از زبان بهروز ابراهیمی
من خیلی ازشون یاد گرفتم قابل تحسین هستند.