سجاد محب علی

سجاد محب علی

12 وب‌ياد شرکت کرده

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مدیریت پروژه در یک نگاه
خلاصه و مفید بود با تشکر
روشهای نوین بازاریابی
خوب بود ولی کامل نبود با تشکر