مصطفی شریف

مصطفی شریف

کارشناسی ارشد

32 وب‌ياد شرکت کرده

دانشجوی مقطع دکتری مهندسی صنایع-مشاور مدیریت و جاری سازی استراتژی

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

کلاه شعبده باز ... برند شخصی
کیفیت صدا خیلی خوب نبود - منابع مطالعاتی معرفی نشد - بعضی جاها بحث منحرف می شد - اما در مجموع بحث جالبی بود - به نظرم نیاز به تکمیل داره
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
بسیار عالی بود . کلامی شیوا دارید وبا مهمترین مطالب را شیوا و ساده بیان فرمودید . اگر لطف کنید منابع بیشتری را برای مطالعه معرفی کنید ممنون می شم