محسن منفرد

محسن منفرد

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

علاقمند به مدیریت پروژه و تبدیل دانش به محصول.