مجید سلامت

مجید سلامت

کارشناسی

9 وب‌ياد شرکت کرده

مهندس کامپیوتر - علاقمند به تحقیق و پژوهش و یادگیری در حوزه مدیریت و کسب و کار

وب‌یادهای شرکت کرده