علی چنگیزپور

علی چنگیزپور

دکترا

9 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

فارغ التحصیل MBA ,مدیریت فعال در حوزه آتی و حضور در شرکتهای SCE , ALMASA .برنده تندیس تدریس خلاقانه از انجمن خوارزمی خالق برند FUNFOOD

درباره من

2سال تحقیقات گسترده درحوزه بازار سنتی ایران و شناخت چینش و شالوده بازار بزرگ و سنتی تهران و تبریز و اصفهان رو انجام دادم

وب‌یادهای شرکت کرده