علی چنگیزپور

علی چنگیزپور

دکترا

9 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

فارغ التحصیل DBA ,مدیریت فعال در حوزه آتی و حضور در شرکتهای SCE , ALMASA .برنده تندیس تدریس خلاقانه از انجمن خوارزمی خالق برند FUNFOOD

درباره من

2سال تحقیقات گسترده درحوزه بازارهای سنتی ایران و شناخت چینش و شالوده بازار بزرگ و سنتی تهران و تبریز و اصفهان و بررسی عملیاتی و انتقال تجربیات به بازارهای مدرن در سطح کشور

وب‌یادهای شرکت کرده