علی نعمتی شهاب

علی نعمتی شهاب

کارشناسی ارشد

3 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مشاور تحلیل و توسعه‌ی کسب‌وکار

درباره من

وب سایت: http://gozareha.com

یک جوان 30 و اندی ساله که بعد از خواندن مهندسی، پاسخ سؤال های بی پایان‌ش در زمینه بنیادهای زندگی را در رشته مدیریت کشف کرد! فلسفه ی وجودی زندگی من ساختن زندگی به تر برای خودم و همه ی انسان ها است و در نتیجه در زندگی شخصی و شغلی، به دنبال کشف دنیا، رؤیابینی و رؤیاسازی برای خودم و دیگران هستم. برای رسیدن به رؤیاها باید بر موانع و مشکلات غلبه کرد و در رقابت با دیگر کسب و کارها و افراد، برنده شد! در دنیای حرفه ای ها برای برنده شدن، نیازمند شایستگیهستیم و شایستگی با مهارت پیوند مستقیمی دارد. بنابراین شغل من، مشاوره و مربی گری رقابت پذیری کسب و کار و مسیر شغلی حرفه ای (یا به عبارت دیگر کشف، طراحی و توسعه ی شایستگی های رقابتی) است. من به سازمان ها و متخصصان کمک می کنم تا برای برنده شدن در میدان واقعی رقابت، ابتدا شایستگی های لازم را در خودشان و دنیای آن بیرون کشف کنند و سپس شایستگی های مورد نظر را در خود توسعه دهند و سپس پای در مسیر جذاب موفقیت بگذارند و تجربه لذتبخشی از طی این مسیر تا رسیدن به هدف های متعالی خود، کسب کنند.