علیرضا شیری

علیرضا شیری

دکترا

3 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

پزشک، مدرس دانشگاه و آموزش دیده در حوزه روانشناسی عمقی از دانشگاه آکسفورد

درباره من

وب سایت: http://www.doctorshiri.com

دکتر علیرضا شیری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۳ در منطقه حسن آباد تهران به دنیا آمده است. او فرزند عبدالحمید شیری وکیل برجسته امور تجاری و ورشکستگی و پروین اعلمانی کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی – رابط اسبق پارلمانی دولت و مجلس در دولت شهید رجایی است. دکتر علیرضا شیری درس طب را در سال 2000 در دانشگاه علوم پزشکی ایران به اتمام رسانده است و پس از آن در دانشگاه آکسفورد در زمینه روانشناسی عمقی کارل گوستاو یونگ تحصیل کرده است. ایشان همچنین از طرف مرکز رسمی MBTI مدرک بین المللی مدرس حرفه ای را دریافت نموده است. دکتر علیرضا شیری در حال حاضر عضو پژوهشکده علوم شناختی ایران بوده و همچنین مدرس دانشکده روانشناسی است. ایشان همچنین مدیریت خانه توانگری ایران را نیز بر عهده دارد.