امیرحسین اسلامی

امیرحسین اسلامی

کارشناسی

4 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

کارشناسی نرم افزار و کارآموز مارکتینگ :)