امیر فتاح زاده

امیر فتاح زاده

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

3 وب‌ياد ارائه کرده

عکاس و مدیر آموزشی دات نت

نظرات کاربر در وب یاد ها

تحلیل اقتصادی برای همه
موضوعات خوب استفاده از نمودار ها و شکل ها خوب