امیر فتاح زاده

امیر فتاح زاده

کارشناسی ارشد

5 وب‌ياد شرکت کرده

عکاس و مدیر آموزشی دات نت