آرش بابایان

آرش بابایان

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدرس دوره های مهارتهای ارتباطی و بازاریابی

درباره من

سوابق کاری و مطالعاتی من در دو جنبه به ظاهر متفاوت اما همگرای هنر و مدیریت جریان داشته است. آخرین مدرک تحصیلی من کارشناسی ارشد پژوهش هنر است و در حال حاضر عضو انجمن هنرمندان تجسمی ایران هستم. از طرف دیگر سالها در زمینه بازاریابی و روابط عمومی فعالیتهای اجرایی و تدریس داشته ام و در حال حاضر مدیر امور نمایندگان و کارگزاران بیمه ملت و مدرس دوره های ارتباطات، مدیریت ارتباط با مشتری، تبلیغات و بازاریابی در دانشگاه ها و مراکز کسب و کار هستم.