آیت حسینی

آیت حسینی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد ارائه کرده

تحلیل گر کسب و کارهای فن آوانه و نوآورانه، معاون ارزیابی شرکت شناسا

درباره من

ن معاون ارزیابی شرکت شناسا (شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر گروه مالی پاسارگاد) و تحلیل گر کسب کارهای فناورانه هستم. زمینه علاقمندی حرفه ای من تحلیل چالشهای آینده کسب و کارها در زمینه فناوری های نوین است. من معتقدم بدون نگاه سیستمی کسب و کار توسعه پایدار نخواهد داشت، نگاه چالشی به کسب و کار امکان رشد را مهیاتر خواهد کرد. زمینه علاقمندی شخصی من تحلیل روانکاوی است. بر اساس ترکیب علاقمندی های حرفه ای و شخصی، مقالاتی بین رشته ای نگاشته ام.