احسان علوی

احسان علوی

کارشناسی ارشد

9 وب‌ياد شرکت کرده

2 وب‌ياد ارائه کرده

درباره من

شاید کمتر حقوقدانی دیدید که در دبیرستان ریاضی خوانده دو سال هم در یکی از رشته فنی تحصیل کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده که "من میخواهم حقوقدان بشوم" اینکه من از یک رشته فنی به حقوق تغییر رشته دادم شروعی بود برای یک زندگی تازه، ترم دوم بودم که اولین تجربه عملی خودم رو در یک پرونده نسبتا مشکل ملکی همراه با یکی از وکلای خوشنام کسب کردم و این موفقیت من رو در ادامه این راه مصمم تر کرد که من به عنوان یک حقوقدان فرد مفیدتری در جامعه هستم و امروز که با شروع این دوره در خدمت شما هستم خوشحالترم که میتوانم بخشی از دانشی که در این سالها کسب کردم رادر اختیار اشخاص علاقه مند قرار بدم .

وب‌یادهای شرکت کرده