عماد قائنی

عماد قائنی

دکترا

13 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مشاور و مدرس رهبری سازمانی

درباره من

وب سایت: http://www.rahgozar.info

زندگی شغلی من در مسیر کارآفرینی بوده است و از سال ۸۵ تا کنون در شرکتهایی که بنیانگذار و یا شریک آنها بودم، کار کرده ام. در حال حاضر به رهبران و سازمانها کمک میکنم تا استعدادهای درونی شان را به ثمر بنشانند و دستاوردهای اثرگذارتری بسازند. دکترای مدیریت منابع انسانی را از دانشگاه تهران دریافت کرده ام.

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
موافقم که اگر این اصول نباشند، کارآفرینی مفهومی ندارد