عماد قائنی

عماد قائنی

دکترا

13 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

درباره من

وب سایت: http://www.rahgozar.info

من در زمینه منابع انسانی و به ویژه آموزش و آموزش الکترونیکی فعالیت می کنم و در حال حاضر مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات رایازیتون هستم که این شرکت در زمینه یادگیری الکترونیکی فعال است. به صورت مشاور و مدرس نیز با شرکت تجربه شاپرک آبی که از شرکتهای نوآور در زمینه منابع انسانی است همکاری دارم.

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

چهار اصل اساسی برای کارآفرینی
موافقم که اگر این اصول نباشند، کارآفرینی مفهومی ندارد