اسماعیل اسماعیلی شریف

اسماعیل اسماعیلی شریف

دکترا

1 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدرس و مشاور در زمینه ارتباطات همسران

درباره من

بنده دارای دکترای الهیات و مدرس دانشگاه هستم. مدت 30 سال است که در زمینه تعلیم و تربیت فعالیت دارم و در عرصه های مشاوره خانواده، شغلی و تحصیلی فعال بوده ام. در طول سالهای فعالیت کارگاه های آموزشی خانواده درمانی را در مباحث مختلف از جمله "آشتی با عشق در خانواده"، "زندگی عاشقانه" و... برگزار کرده ام