فیروزه  روستا

فیروزه روستا

کارشناسی ارشد

2 وب‌ياد شرکت کرده

کارشناسی ارشد مامایی، مدرس ارشد آمادگی بارداری

درباره من

وب سایت: http://www.iranbirth.com

من فارغ التحصیل رشته مامایی از کشور فرانسه هستم و نزدیک به 20 سال است که به مادران باردار کمک می کنم تا این دوره بسیار مهم را با آرامش و با حداقل عوارض طی کنند. همکاری من در این زمینه از طریق آموزش ماماها به صورت آکادمیک و همینطور آموزش خود مادران باردار در مرکز سلامت مادران صورت می گیرد. در طول این سالها فعالیتهای متعددی از جمله تدریس در دانشکده های مامایی، عضویت در كميته فني مشورتي پروتكل آمادگیهاي دوران بارداري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تدریس کارگاه هاي تخصصي آمادگي براي زايمان بيمارستان ها و دانشگاه هاي کشور و... داشته ام. تلاش من همواره این بوده است که الگويي مناسب نياز مادران باردار کشورم ارائه دهم و بنيانگزار کلاسهاي آمادگي براي زايمان در ایران بوده ام.