حمید رضا خدمتگزار

حمید رضا خدمتگزار

کارشناسی ارشد

8 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مشاور و مدرس در حوزه مدیریت و تعالی سازمانی

درباره من

حمیدرضا خدمتگزار، مهندس صنایع، گرایش تکنولوژی صنعتی هستم و تحصیلات خود را در مقطع کارشناس ارشد، در رشته مدیریت کارآفرینی و MBA، در دو گرایش استراتژی و منابع انسانی ادامه دادم. در حال حاضر به عنوان مدرس، مشاور ، ممیز و سرارزیاب رسمی مدل‌های تعالی، کیفیت و منابع انسانی مشغول به کار میباشم. در 15 سال گذشته، تمام اهتمام خود را صرف کسب تجربه و تولید دانش نمودم که دستاورد آن در حوزه پژوهشی، ارائه مقالات متعدد در حوزه مدیریت کیفیت و استراتژیک، تعالی و کارآفرینی سازمانی بود و در بخش اجرایی هم توفیق خدمت در حوزه سیستمها و مدلهای مدیریت، مدیریت استراتژیک، مدیریت کیفیت، تعالی سازمانی و منابع انسانی را داشتم و توانستم افتخار کسب عنوان مدیربرتر کیفیت کشور (1391) و چهره برتر کیفیت (1393) را هم به کارنامه خود بیافزایم.

وب‌یادهای شرکت کرده