حسام خامسی

حسام خامسی

کارشناسی ارشد

31 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

سیستم و مدیریت، تخصص من است.

درباره من

وب سایت: http://MetaZehn.ir

با مدرک MBA از دانشگاه پیام نور و مهندسی هوافضا، این امکان را بوجود آورده که مدیریت را با نگاه مهندسی ببینم و براحتی هر کسب و کاری را مدل کنم.

وب‌یادهای شرکت کرده

نظرات کاربر در وب یاد ها

مغز و  تصمیم گیری
از آنجاییکه شما مغز را عامل تصمیم گیری میدانید آیا به نظر شما خودرو هم عامل رانندگی است؟ مغز ابزاریست در دست ذهن، از خود اراده ای ندارد که تصمیم گیری کند