محمد سلامت

محمد سلامت

8 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدرس جذابیت ، ارتباط موثر و مهارت های فروش

درباره من

من "محمد سلامت" ، مدرس جذابیت ، ارتباط موثر و تکنیک های فروش هستم. با آموزشهایی که از اساتید داخلی و خارجی دیده ام ، توانسته ام که دوره های زیادی را طراحی کرده و کارگاه های حرفه ای حضوری و غیر حضوری را با بیشترین تاثیرگذاری برگزار کنم.

وب‌یادهای شرکت کرده