پیام بهرام پور

پیام بهرام پور

کارشناسی ارشد

16 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مربی و مدرس سخنرانی و فن بیان

درباره من

وب سایت: https://www.bishtarazyek.com/

-مدیر باشگاه سخنرانی و فن بیان برج میلاد -نویسنده کتاب جعبه ابزار سخنرانی (با مقدمه داین ویندینگلند از امریکا) - کارشناس فن بیان در رادیو اقتصاد (برنامه اندیشه‌های اقتصادی) – مربی و مشاور سخنرانی مدیران دولتی و کمپانی‌های خصوصی – برگزاری دوره‌های آموزش سخنرانی در دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه شریف و دانشگاه تهران - اجرای بیش از 30 برنامه در رادیو و تلوزیون

وب‌یادهای شرکت کرده