ساناز کریمی

ساناز کریمی

کارشناسی ارشد

12 وب‌ياد شرکت کرده

2 وب‌ياد ارائه کرده

Marketing & Branding coach

درباره من

وب سایت: http://sanazkarimi.blogfa.com/

ادبیات انگلیسی ، MBA ، مدیریت بازاریابی ، رفتار سازمانی ، منابع انسانی و کمی روان شناسی تحلیلی خوندم. به عنوان یک مدرس ، یک محقق ، یک مدیر و از همه مهمتر به عنوان یک انسان معتقدم که کلاف آموختن هرگز انتهایی نداره...

وب‌یادهای شرکت کرده