محمدرضا شعبانعلی

محمدرضا شعبانعلی

کارشناسی ارشد

1 وب‌ياد شرکت کرده

2 وب‌ياد ارائه کرده

معلم، نویسنده، فعال در حوزه کسب و کار

درباره من

وب سایت: http://www.shabanali.com

من محمدرضا شعبانعلی، فارغ التحصیل دبیرستان البرز هستم و در رشته های مهندسی مکانیک و مدیریت تحصیل کرده ام. طی سالیان گذشته از در حوزه های مختلف اجرایی فعالیت داشته و دارم و با مجموعه ای از شرکتهای اروپایی در حوزه های مختلف صنعتی – خدماتی همکاری نموده ام. حدود یک دهه است که به فعالیت آموزشی اشتغال دارم که از حل تمرین درسهای دانشگاهی آغاز شده و تا آموزش مدیران در حوزه های مختلف در داخل و خارج کشور ادامه پیدا کرده است.