شهرام رحیمی

شهرام رحیمی

دکترا

2 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدرس و مشاور مدیریت منابع انسانی

درباره من

دکتر رحیمی دارای بیش از 20 سال سابقه کار صف و ستاد، پژوهش و آموزش در سازمان‌های صنعتی و خدماتی، خصوصی و دولتی در انگلستان، امریکا و ایران بوده و در حال حاضر به عنوان مشاور و مدرس با سازمان‌های صنعتی و آموزشی مطرح کشور در حال همکاری است. ایشان پس از اخذ لیسانس روانشناسی در ایران به انگلستان رفته و فوق لیسانس خود را در ارگونومی، و دکترای خود را در روانشناسی صنعتی و سازمانی با درجه ممتاز اخذ کرد. وی سپس سه سال به تحقیقات فوق دکترا در زمینه کاربردهای روانشناسی صنعتی و سازمانی در کشورهای در حال رشد پرداخته و پس از اتمام دوره به مدت 13 سال به عنوان مدیر اجرایی در زمینه توسعه و مدیریت منابع انسانی در آن کشور و امریکا مشغول به کار بود. از سال 77 و مراجعت به ایران، پروژه‌های متعددی مربوط به مدیریت منابع انسانی در وزارت‌خانه و نهادهای دولتی و خصوصی گردیده که این روند ادامه دارد. در کنار این فعالیت‌ها، ایشان با سازمان‌های آموزشی گوناگون مانند دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم، سازمان مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی، مراکز آموزشی و پژوهشی اغلب وزارت‌خانه‌ها نیز همکاری دارد. از ایشان مقالات مختلفی در زمینه روانشناسی صنعتی و سازمانی به چاپ رسیده است.