گروه تحلیل شبکه اجتماعی

گروه تحلیل شبکه اجتماعی

دکترا

1 وب‌ياد ارائه کرده

گروه تحلیل شبکه اجتماعی فعال در زمینه مطالعه شبکه های اجتماعی

درباره من

وب سایت: http://www.OnlineSNA.com

پروفایل رسمی گروه تحلیل شبکه اجتماعی در وبیاد که به ارائه وبیادهای مرتبط با مطالعه ی علمی شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی می پردازد. برای آشنایی بیشتر با فعالیت های گروه تحلیل شبکه اجتماعی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به وبسایت مراجعه فرمایید. www.OnlineSNA.com