سهیل رضایی

سهیل رضایی

دیپلم

1 وب‌ياد شرکت کرده

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدرس و پژوهشگر روان شناسی به روش یونگ

درباره من

بنیان گزار و مدیر موسسه بنیاد فرهنگ زندگی هستم که بنیاد فرهنگ زندگی از سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به عنوان مرکزی تخصصی در حوزه مطالعات روان‌کاوی یونگ شروع به فعالیت آموزشی ،انتشار کتاب و سی‌دی‌های آموزشی به بیان ساده و در جهت پاسخگویی نیازهای روز افراد نموده است.