وحید قربانی

وحید قربانی

دکترا

1 وب‌ياد ارائه کرده

مدرس و مشاور مدیریت و رهبری

درباره من

اينجانب وحيد قرباني عضو هيئت علمي دانشگاه هستم و در حدود ١٢ سال سابقه همكاري به عنوان مدرس و مشاور مديريت را در سازمانهاي دولتي و خصوصي دارم. علايق مطالعاتي و تحقيقاتي من بيشتر در حوزه مديريت منابع انساني، بازاريابي، ساختارسازماني، رفتار سازماني و مدیریت استراتژيك است و تمام سعي من بر محدود نگهداشتن حوزه هاي كاري ولي بصورت كاربردي و توسعه اي بصورت عميق است. اتكاي كليدي من به حفظ روابط پايدار و بهره مندي از آن در قالب روابط مبتني بر اعتماد و برد- برد است و واقعا هميشه بهترين فرصتهاي كاري و شخصي ام بر اين اصل استوار بوده است. از اصول ديگر كاري ام تاكيد بر حرفه اي بودن و اصول حرفه اي كاري است و سعي كردم تا حرفه ام را فداي بي اخلاقي هاي بيمورد در سازمانها و تدريسم نكنم. هدف اين نوشتار فقط ارايه برخي از تجربياتي است كه شايد براي دوستانم ارزش تفكر و قابلیت آزمودن را داشته باشد. سخنم را كوتاه كنم؛ از اينكه دروس ارايه شده را براي ارزيابي خودتان از حيث مديريتي و رهبري انتخاب مي كنيد، سپاسگزارم و صميمانه خواهشمندم تا نقطه نظرات،انتقادات و پيشنهادات خودتان را نسبت به مطالب علمي و كاربردي و تجربي ارايه شده در با اينجانب در ميان بگذاريد.