بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش برای بیشتر ما ایرانی‌ها معنایی منفی پیدا کرده است و با شنیدن این دو کلمه سریعا در ذهن ما چرب زبانی برای سوء استفاده از مشتری تداعی می‌شود. اما واقعیت چیزی جز این است. بازاریابی و فروش در شکل مدرن خود، علم و مکانیزمی هستند که به دنبال ایجاد یک رابطه برد برد بین فروشنده و خریدار می‌باشند. بازاریابی و فروش تنها استفاده از تکنیک‌های زبانی حضوری یا تلفنی نیستند. بلکه شناخت بازار، دسته‌بندی بازار، استراتژی برخورد با بازار و هرآنچه که بازار مربوط باشد به بازاریابی و فروش مربوط است. متاسفانه این موضوع در ایران به شیوه‌ای بسیار سنتی رخ می‌دهد. اما کاملا مشخص است که بسیاری از کسب و کارها اخیرا تمایل به تجدیدنظر در شیوه بازایابی و فروش خود کرده‌اند. در همین راستا شبکه یادگیری وب‌یاد نیز قصد دارد با ارائه ویدیوهای آموزشی در زمینه بازاریابی و فروش سهمی موثر در این پیشرفت داشته باشد.