بیست تا سی سالگی

پیدا کردن شغل، تحصیلات، هدف گذاری‌های اساسی در زندگی و به بیان کلی‌تر بنیان‌های مسیر زندگی، عمدتا در سن بیست تا سی سالگی نقش و شکل خواهد گرفت. بازه سنی که در آن با سوال‌های بسیاری مواجه هستیم و شور و شوق جوانی ما تمایل به پاسخگویی به تمامی آن‌ها دارد. اما این انباشت سوال‌ها و دغدغه‌ها سبب می‌شود که در انتخاب، تصمیم گیری و تعیین مسیر زندگی خود دچار مشکل شویم.

دوره های آموزشی