زبان بدن

زبان بدن شما بخشی از هویت شما را شکل می‌دهد

حدود ۵۵ درصد دانش روابط عمومی در گرو درک زبان بدن افراد است. اما درک این علایم بی صدا (علایم زبان بدن) که اصلا واضح و مشخص نیستند، چندان آسان نیست. زیرا هر حرکت بر حسب موقعیت، معنی خاصی را می دهد. بدن ما زبان مخصوص به خود دارد و کلمات آن همیشه با محبت نیست . به احتمال بسیار زیاد زبان بدن شما بخش مهمی از آن شخصی ست که هستید ، تا جایی که شاید حتی فکرش هم نکنید.
در این بخش شما می توانید وب یادهای با موضوع زبان بدن ببینید.