آینده پژوهی

آینده و دانستن آنچه که در آینده اتفاق افتاد همیشه برای ما انسانها جذاب بوده است. در دوران گذشته، کشف و پیش بینی آینده فعالیتی پر از خرافات بوده است اما امروزه علم بشر روشهایی را برای پیش بینی آینده طراحی کرده است، روشهایی که به شما کمک می کند که آینده را بشناسید و ببینیدو برای آن آماده باشید. در این مجموعه دوره ها، شما اصول و روشهای آینده پژوهی را یاد خواهید گرفت.

دوره های آموزشی