کسب و کار اینترنتی

امروزه تنها شیوه راه اندازی یک کسب و کار، خرید یا اجاره کردن یک مغازه و یا تاسیس یک شرکت و دفتر کار نیست. شما می توانید به جای فضای فیزیکی بخشی از فضای مجازی و دنیای اینترنت را مال خود کنید. اما باید به خاطر داشته باشید که کسب موفقیت در کسب و کار اینترنتی بسیار متفاوت با مدلهای سنتی است و باید شیوه های نوینی را یاد بگیرید.

دوره های آموزشی