هدف

اصطلاح رایجی وجود دارد که میگوید «اگر نمیدانی که به کجا می خواهی بروی، فرقی ندارد که چه راهی را بروی» بسیاری از ما در مسیر کار و زندگی خود تلاش می کنیم و موانع را یکی پس از دیگری از پیش رو بر میداریم بدون اینکه فکر کرده باشیم به کجا میخواهیم برسیم. تعیین هدف و هدف داشتن، مهارت افراد موفق است. همانطور که استفان کاوی در کتاب ارزشمند خود گفته است، آغاز کردن مسیر با دانستن پایان یکی از هفت عادت مردمان موثر است.

دوره های آموزشی